مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران - آرشیو

هدایت استعدادهای برتر دانش‌آموزی کشور در باشگاه دانش‌آموزی دانشگاه تهران

هدایت استعدادهای برتر دانش‌آموزی کشور در باشگاه دانش‌آموزی دانشگاه تهران

باشگاه دانش‌آموزی دانشگاه تهران باهدف شناسایی، جذب، پرورش، حمایت و هدایت دانش‌آموزان با استعداد کشور و توانمندسازی و اعتلای سطح علمی و فرهنگی آنها در مسیر فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجتماعی و فناورانه تأسیس شده است.

دومین نشست کارگروه امنیت غذایی در دانشگاه تهران برگزار شد

دومین نشست کارگروه امنیت غذایی در دانشگاه تهران برگزار شد

دومین نشست کارگروه امنیت غذایی با هدف بررسی و تدوین الویت ها و ارایه راهکارهای علمی و عملیاتی حوزه امنیت غذایی در دانشگاه تهران برگزار شد.

حمایت چهره ماندگار دانشگاه تهران از تجهیز آزمایشگاه دانشکده زیست شناسی

حمایت چهره ماندگار دانشگاه تهران از تجهیز آزمایشگاه دانشکده زیست شناسی

چهره ماندگار رشته زیست شناسی دانشگاه تهران، حمایت از تجهیز آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران را تقبل کرد.