مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران - آرشیو

نانوکاتالیست محققان دانشگاه تهران به کمک محیط زیست می‌آید

نانوکاتالیست محققان دانشگاه تهران به کمک محیط زیست می‌آید

محققان دانشگاه تهران موفق شدند با ساخت نوعی نانوکاتالیست، نیتروژن را که باعث آزاد شدن گازهای آلوده کننده محیط زیست می‌شود از سوخت‌های تولیدشده از منابع زیستی حذف کنند.

اولین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان پردیس علوم برگزار شد

اولین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان پردیس علوم برگزار شد

اولین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان پردیس علوم، با حضور اعضای محترم هیأت مدیره بنیاد حامیان پردیس علوم و نمایندگان بنیاد حامیان دانشگاه تهران برگزار شد.