مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران - آرشیو

اولین تصفیه‌خانه زیرزمینی بیوراکتور غشایی کشور در دانشگاه تهران به بهره‌برداری رسید

اولین تصفیه‌خانه زیرزمینی بیوراکتور غشایی کشور در دانشگاه تهران به بهره‌برداری رسید

اولین تصفیه‌خانه زیرزمینی غیرمتمرکز بیوراکتور غشایی (MBR) با هدف بازچرخانی ایمن آب از پساب در مبدأ تولید، طی مراسمی در خوابگاه جلال آل احمد دانشگاه تهران، ۲۲ آذرماه و همزمان با هفته پژوهش به بهره‌برداری ...