مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران - آرشیو

مدیرکل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران اقدامات حوزه مدیریت سبز را تشریح کرد

مدیرکل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران اقدامات حوزه مدیریت سبز را تشریح کرد

مدیرکل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران، اقدامات حوزه مدیریت سبز دانشگاه در سال جاری و برنامه‌های آتی را تشریح کرد.

همکاری پژوهشی بین دانشکده علوم اجتماعی و دانشگاه‌های مالزی

همکاری پژوهشی بین دانشکده علوم اجتماعی و دانشگاه‌های مالزی

دو قرارداد همکاری پژوهشی بین دانشکده علوم اجتماعی و دانشگاه‌های مالزی با حضور دبیرکل آموزش عالی مالزی در دانشکده علوم اجتماعی امضا شد.

گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران افتتاح شد

گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران افتتاح شد

گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ به مناسبت روز درختکاری افتتاح شد.

رئیس دانشگاه تهران در باغ‌موزه نگارستان دو اصله نهال غرس کرد

رئیس دانشگاه تهران در باغ‌موزه نگارستان دو اصله نهال غرس کرد

همزمان با روز درخت‌کاری، رئیس دانشگاه تهران با همراهی معاون فرهنگی و اجتماعی، معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه و دو تن از واقفین دانشگاه تهران در باغ‌موزه نگارستان دو اصله درخت غرس کرد.