مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران - آرشیو

موفقیت دانشجویان مهندسی فضای سبز دانشگاه تهران در مسابقه بین‌المللی طراحی باغ هوشمند مسکو ۲۰۲۰

موفقیت دانشجویان مهندسی فضای سبز دانشگاه تهران در مسابقه بین‌المللی طراحی باغ هوشمند مسکو ۲۰۲۰

طرح ارائه شده توسط دانشجویان مهندسی فضای سبز دانشگاه تهران در مسابقه بین‌المللی طراحی باغ هوشمند مسکو ۲۰۲۰، رتبه سوم و جایزه ویژه این دوره از مسابقات را کسب کرد.

اعطای لوح تقدیر «کمپین دانشجویی در خانه بمانیم» به کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه تهران

اعطای لوح تقدیر «کمپین دانشجویی در خانه بمانیم» به کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه تهران

لوح تقدیر «کمپین دانشجویی در خانه بمانیم»، از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه تهران اعطا شد.

حمایت ۵۰ میلیون تومانی بنیاد حامیان دانشگاه تهران از دانشجویان در شرایط بحران کرونا

حمایت ۵۰ میلیون تومانی بنیاد حامیان دانشگاه تهران از دانشجویان در شرایط بحران کرونا

بنیاد حامیان دانشگاه تهران، در شرایط بحران کرونا با اهدای ۵۰ میلیون تومان از دانشجویان متقاضی خرید تبلت حمایت کرد.