مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران - آرشیو

جمع‌آوری کمک‌های دانشگاهیان برای مناطق سیل‌زده در دانشگاه تهران

جمع‌آوری کمک‌های دانشگاهیان برای مناطق سیل‌زده در دانشگاه تهران

کمک‌های دانشگاهیان برای ارسال به مناطق سیل‌زده توسط شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران جمع‌آوری می‌شود.

مبلغ هشت میلیون تومان به صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران اهدا شد

مبلغ هشت میلیون تومان به صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران اهدا شد

دبیرخانه نخستین آئین بزرگداشت استادان نامدار حسابداری ایران، با اهدای مبلغ هشت میلیون تومان به صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران از دانشجویان متقاضی دانشکده مدیریت حمایت کرد.