مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران - آرشیو

کنفرانس بین‌المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار توسط دانشگاه تهران برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار توسط دانشگاه تهران برگزار می‌شود

ششمین دوره کنفرانس بین‌المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار با همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه Trento ایتالیا برگزار می‌شود.

دومین گردهمایی دانشجویان بورسیه بنیاد حامیان دانشگاه تهران برگزار می‌شود

دومین گردهمایی دانشجویان بورسیه بنیاد حامیان دانشگاه تهران برگزار می‌شود

دومین گردهمایی دانشجویان بورسیه بنیاد حامیان دانشگاه تهران، در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌شود.