مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران - آرشیو

برگزاری ضیافت افطار با خیرین مدرسه‌ساز در دانشکده کارآفرینی

برگزاری ضیافت افطار با خیرین مدرسه‌ساز در دانشکده کارآفرینی

مراسم همیاری کارآفرینانه با حضور مجمع یاریگران، خیرین مدرسه‌ساز کشور و اعضای هیأت علمی دانشکده کارآفرینی ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ در دانشکده کارآفرینی برگزار شد.