مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران - آرشیو

مدیریت دانش یکی از مهمترین دستاوردهای هیأت ویژه است

مدیریت دانش یکی از مهمترین دستاوردهای هیأت ویژه است

رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها، وجود اطلاعات گسترده در قالب مدیریت دانش را یکی از مهمترین دستاوردهای این هیأت برشمرد.

میزگرد سیلاب­ های اخیر، چالش­ ها، درس آموخته ­ها و راهبردها در دانشگاه تهران

میزگرد سیلاب­ های اخیر، چالش­ ها، درس آموخته ­ها و راهبردها در دانشگاه تهران

میزگرد سیلاب ­های اخیر، چالش ­ها، درس آموخته ­ها و راهبردها در پردیس دانشکده­ های فنی دانشگاه تهران برگزار می­ شود.

استقبال و مشارکت متخصصان نشان‌دهنده ظرفیت عظیم علمی کشور است

استقبال و مشارکت متخصصان نشان‌دهنده ظرفیت عظیم علمی کشور است

رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ در نشست خبری با اصحاب رسانه، استقبال و مشارکت متخصصان در هیأت بررسی سیلاب‌ها را نشان‌دهنده ظرفیت عظیم علمی کشور در این حوزه‌ها برشمرد.

تأکید دانشگاه تهران بر دانشگاه بدون دخانیات و حفظ ریه‌های سالم

تأکید دانشگاه تهران بر دانشگاه بدون دخانیات و حفظ ریه‌های سالم

دانشگاه تهران در سالی که موضوع روز جهانی بدون دخانیات آن، «دخانیات و سلامت ریه‌ها» نامگذاری شده است، بر دانشگاه بدون دخانیات و حفظ ریه‌های سالم تاکید دارد.