اخبار رویدادها - آرشیو

فراخوان هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

فراخوان هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با مشارکت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

‌جشن بزرگ میلاد پیامبر رحمت (ص) در پردیس ابوریحان

‌جشن بزرگ میلاد پیامبر رحمت (ص) در پردیس ابوریحان

جشن بزرگ میلاد پیامبر رحمت (ص) با مشارکت معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس ابوریحان و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شهرستان پاکدشت، ۲ آذر ۱۳۹۷، در سالن شهید موسوی پردیس ابوریحان برگزار شد.