اخبار رویدادها - آرشیو

مسابقه ملی دانشجویی طراحی و ساخت سیستم سرمایش خورشیدی در دانشگاه تهران

مسابقه ملی دانشجویی طراحی و ساخت سیستم سرمایش خورشیدی در دانشگاه تهران

مرحله پایانی مسابقه ملی دانشجویی طراحی و ساخت سیستم سرمایش خورشیدی و آزمون سیستم‌های ساخته شده، نهم شهریور ۱۳۹۵ در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.