اخبار رویدادها - آرشیو

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از ایده‌های فناورانه پردیس بین‌المللی کیش حمایت می‌کند

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از ایده‌های فناورانه پردیس بین‌المللی کیش حمایت می‌کند

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، از تیم‌های کاری دارای ایده‌های تثبیت شده و بازارپسند که قابلیت تبدیل شدن به کسب و کار یا فروش را دارند، حمایت می‌کند.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از ایده‌های بازارپسند پردیس بین‌المللی کیش حمایت می‌کند

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از ایده‌های بازارپسند پردیس بین‌المللی کیش حمایت می‌کند

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، از تیم‌های کاری دارای ایده بازارپسند در جهت اثبات مفهومی ایده حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران حمایت می‌کند.