اخبار رویدادها - آرشیو

دومین جلسه شورای سیاستگذاری و دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار شد

دومین جلسه شورای سیاستگذاری و دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار شد

دومین جلسه شورای سیاستگذاری و دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با حضور وزیر ورزش و جوانان و اعضای شورای سیاستگذاری دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار شد.