اخبار رویدادها - آرشیو

همایش بین‌المللی «ایران و لهستان بین دو جنگ جهانی» برگزار شد

همایش بین‌المللی «ایران و لهستان بین دو جنگ جهانی» برگزار شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: همایش بین‌المللی «ایران و لهستان بین دو جنگ جهانی» با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و سفارت لهستان در ایران و به صورت مجازی برگزار شد.