اخبار رویدادها - آرشیو

دومین همایش تخصصی فرهنگ‌نویسی علامه دهخدا در دانشگاه تهران برگزار شد

دومین همایش تخصصی فرهنگ‌نویسی علامه دهخدا در دانشگاه تهران برگزار شد

دومین همایش تخصصی فرهنگ‌نویسی و تجلیل از خدمات علمی و فرهنگی دکتر سید محمد دبیرسیاقی، ششم اسفندماه در موسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی برگزار شد.