اخبار رویدادها - آرشیو

سمینار «کارآفرینی و فرصت‌های کسب‌وکار در ایران» در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

سمینار «کارآفرینی و فرصت‌های کسب‌وکار در ایران» در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

سمینار «کارآفرینی و فرصت‌های کسب‌وکار در ایران» با هدف ترغیب و تشویق دانشجویان به فعالیت‌های کارآفرینی و آشنایی دانشجویان با مقدمات تشکیل تیم‌های استارتاپی، در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران برگزار می‌شود.