آرشیو اخبار

پنجمین دوره برنامه روزی با دانشگاه در مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود / شناسایی و حمایت دانش‌آموزان نخبه مناطق محروم از برنامه‌های مهم باشگاه است / استعدادیابی و توانمند‌سازی دانش‌آموزان سراسر کشور از اهداف باشگاه دانش‌آموزی است

پنجمین دوره برنامه روزی با دانشگاه در مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود / شناسایی و حمایت دانش‌آموزان نخبه مناطق محروم از برنامه‌های مهم باشگاه است / استعدادیابی و توانمند‌سازی دانش‌آموزان سراسر کشور از اهداف باشگاه دانش‌آموزی است

روابط عمومی دانشگاه تهران: دکتر فرشته امین، مدیر باشگاه دانش‌آموزی دانشگاه تهران با اعلام اینکه پنجمین برنامه روزی با دانشگاه، چهارم مرداد ماه سال جاری به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد، گفت: «با هدف تقویت ...