آرشیو اخبار

فراخوان حمایت از صاحبان ایده در برنامه‌های رویش، شکوفایی و جهش مرکز نوآوری جغرافیا

فراخوان حمایت از صاحبان ایده در برنامه‌های رویش، شکوفایی و جهش مرکز نوآوری جغرافیا

روابط عمومی دانشگاه تهران: پارک علم و فناوری دانشگاه از ایده‌های نوآورانه و فناورانه در قالب برنامه‌های رویش، شکوفایی و جهش در مرکز نوآوری جغرافیا پارک علم و فناوری دانشگاه تهران حمایت می‌کند.