برگزاری دوره آموزشی مسؤلیت و سلامت اجتماعی

تعداد بازدید:۸۴۹
دوره آموزشی مسؤلیت و سلامت اجتماعی برای کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
برگزاری دوره آموزشی مسؤلیت و سلامت اجتماعی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از مرکز آموزش‌های ضمن خدمت، پیرو تفاهم بین مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این مرکز، ۷ دی ۱۳۹۸ دوره آموزشی مسئولیت و سلامت اجتماعی را برای کارکنان وزارت علوم، برگزار کرد.
دکتر یونس نوربخش، جامعه شناس و رئیس کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه، در این دوره آموزشی به تشریح مفاهیم مسئولیت و سلامت اجتماعی پرداخت و گفت: «مسئولیت اجتماعی موضوع اصلی دانشگاه‌های دنیا در ده‌های اخیر است و سلامت اجتماعی هم یک بحث جدیدی می‌‌باشد که ترویج این مفهوم و توسعه آن در آکادمی‌ها و مراکز پژوهشی و حتی فضای عمومی کشور یکی از دستاوردهای کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه است».
ارائه تعریف مسئولیت اجتماعی، بررسی ابعاد مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها، مسئولیت اجتماعی دانشگاه، اهمیت، ضرورت و فواید توجه به مسئولیت اجتماعی و نمونه‌ها و تجارب دانشگاه‌های دیگر از اهداف این دوره آموزشی بود.


نظر شما :