گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران افتتاح شد

تعداد بازدید:۲۲۸۵
گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ به مناسبت روز درختکاری افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، در مراسمی که به مناسب روز درختکاری در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران برگزار شد، ابتدا گلخانه این مرکز به‌صورت نمادین افتتاح و سپس سه اصله نهال در محوطه دانشگاه کاشته شد.
گلخانه تحقیقاتی مرکز همزمان با تأسیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک برای مطالعه مدل‌های گیاهی ایجاد شده است. این مجموعه شامل یک گلخانه شیشه‌ای و دو اتاق رشد با قابلیت رشد گیاهان در شرایط کنترل‌شده نور، دما و رطوبت است.
با توجه به فرسوده شدن گلخانه و با حمایت دانشگاه، گلخانه در سال جاری نوسازی شد که با سرپرستی دکتر بنائی‌مقدم، تحقیقات جدید مولکولی در ارتباط با ویرایش ژنومِ گیاهان دارویی و نیز مطالعه مکانیسم‌های مولکولی دخیل در ایجاد فتوسنتز چهارکربنه در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انجام خواهد شد. در حال حاضر دو اتاق رشد گلخانه قابل بهره‌برداری نیستند و امید است با حمایت دانشگاه به‌زودی نوسازی و به مرحله بهره‌برداری برسند.


( ۴ )

نظر شما :