اخبار توسعه‌ای

عقد تفاهم‌نامه بین دانشگاه زاخو و مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران

عقد تفاهم‌نامه بین دانشگاه زاخو و مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران

تفاهم‌نامه دانشگاه زاخو و مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران در سفر دکتر علی درزی، رئیس این مؤسسه به اقلیم کردستان منعقد شد.

امضای تفاهم‌نامه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

امضای تفاهم‌نامه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران با امضای تفاهم‌نامه‌ای بر تعامل و همکاری فعال در راستای برقراری ارتباط علمی-پژوهشی در قالب کنسرسیوم علمی تاکید کردند.

نشست مشترک شورای مدیریتی مؤسسات کنفوسیوس دانشگاه تهران و دانشگاه یون‌نان چین برگزار شد

نشست مشترک شورای مدیریتی مؤسسات کنفوسیوس دانشگاه تهران و دانشگاه یون‌نان چین برگزار شد

نشست مشترک شورای مدیریتی مؤسسات کنفوسیوس دانشگاه تهران و دانشگاه یون نان چین با تاکید بر توسعه همکاری‌ها و تبادلات علمی ایران و چین با حضور رئیس دانشگاه و مسئولان برخی از دانشگاه‌های تهران برگزار ...