اخبار سلامت و بهداشت

لزوم توجه به تحقیقات مرتبط با علوم ‌پایه و ایجاد شبکه همکاری بین محققان برای مقابله با بیماری کرونا

لزوم توجه به تحقیقات مرتبط با علوم ‌پایه و ایجاد شبکه همکاری بین محققان برای مقابله با بیماری کرونا

رییس دانشگاه تهران، با اشاره به اینکه ویروس کرونا، تمامی ابعاد زندگی را تحت تأثیر قرار داده است، بر لزوم توجه به تحقیقات مرتبط با علوم پایه برای مقابله با این بیماری و ایجاد شبکه ...