مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه خبر داد؛

ایجاد درگاه مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران در مقابله با شیوع ویروس کرونا

تعداد بازدید:۱۵۲۳

یه گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، با توجه به شیوع ویروس کرونا و خطرات ناشی از آن و مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها در برابر آحاد جامعه، دکتر سید احمدرضا خضری، مشاور رئیس دانشگاه و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی از راه اندازی درگاه مسئولیت اجتماعی دانشگاه در مقابله با شیوع ویروس کرونا خبر داد.
مشاور رئیس دانشگاه گفت: «‌‌‌‌‌‌با هدف بهره گیری از دیدگاه‌ها و نظرات جامعه دانشگاهی و استفاده از دیدگاه‌های متخصصان، درگاه مسئولیت اجتماعی دانشگاه در مقابله با شیوع ویروس کرونا راه اندازی شد».
مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران در ادامه عنوان کرد: «از پیشنهادها، راه کارها و نظرات علمی استادان، دانشجویان و صاحب نظران استقبال خواهد شد».
به اطلاع می‌رساند لینک دسترسی به درگاه مسئولیت اجتماعی دانشگاه در مقابله با شیوع ویروس کرونا، https://ut.ac.ir/fa/form/180 تعیین شده است.


( ۱۱ )

نظر شما :