اخبار سلامت و بهداشت - آرشیو

نظارت اتحادیه بین‌المللی دانشگاه‌های جهان (IAU) بر  تأثیرات بیماری کرونا در حوزه آموزش عالی

نظارت اتحادیه بین‌المللی دانشگاه‌های جهان (IAU) بر تأثیرات بیماری کرونا در حوزه آموزش عالی

اتحادیه بین‌المللی دانشگاه‌های جهان (IAU)، به‌عنوان یک سازمان مردم نهاد مستقل بین‌المللی بر تأثیرات بیماری کرونا در حوزه آموزش عالی، نظارت می‌کند.