اخبار سلامت و بهداشت - آرشیو

برگزاری کارگاه آموزشی کمک های اولیه و تهیه کیف کمک‌های اولیه مجهز برای پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه تهران

برگزاری کارگاه آموزشی کمک های اولیه و تهیه کیف کمک‌های اولیه مجهز برای پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه تهران

اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه تهران، پس از برگزاری دوره تکمیلی کمک‌های اولیه اقدام به تهیه کیف کمک‌های اولیه مجهز برای پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه تهران کرد.

کانون همیاران سلامت روان دانشگاه تهران، کانون برتر همیاران سلامت روان کشور شد

کانون همیاران سلامت روان دانشگاه تهران، کانون برتر همیاران سلامت روان کشور شد

کانون همیاران سلامت روان دانشگاه تهران موفق به کسب عنوان کانون برتر همیاران سلامت روان کشور در سومین همایش کشوری کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت روان شد.