اخبار سلامت و بهداشت - آرشیو

برگزاری کارگاه علمی کاربردی دستیاری مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی در دانشگاه تهران

برگزاری کارگاه علمی کاربردی دستیاری مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی در دانشگاه تهران

کارگاه علمی کاربردی دستیاری مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی به همت اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با همکاری اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد.