اخبار سلامت و بهداشت - آرشیو

اعطای لوح تقدیر «کمپین دانشجویی در خانه بمانیم» به کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه تهران

اعطای لوح تقدیر «کمپین دانشجویی در خانه بمانیم» به کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه تهران

لوح تقدیر «کمپین دانشجویی در خانه بمانیم»، از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه تهران اعطا شد.

حمایت ۵۰ میلیون تومانی بنیاد حامیان دانشگاه تهران از دانشجویان در شرایط بحران کرونا

حمایت ۵۰ میلیون تومانی بنیاد حامیان دانشگاه تهران از دانشجویان در شرایط بحران کرونا

بنیاد حامیان دانشگاه تهران، در شرایط بحران کرونا با اهدای ۵۰ میلیون تومان از دانشجویان متقاضی خرید تبلت حمایت کرد.