اخبار سلامت و بهداشت - آرشیو

برگزاری هفتمین نشست انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران در دانشگاه تهران

برگزاری هفتمین نشست انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران در دانشگاه تهران

هفتمین نشست فصلی تخصصی انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران با عنوان «چالش‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های قابل انتقال بین حیوانات و انسان» در دانشگاه تهران برگزار شد.