بررسی بحران کرونا و پسا کرونا در چهارمین نشست خوشه‌های اقتصادی و اجتماعی دانشگاه تهران

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۲:۰۸ کد : ۱۱۴۷۸ اخبار اخبار سلامت و بهداشت
تعداد بازدید:۹۸۱
بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا و دوران پساکرونا، در چهارمین نشست خوشه‌های اقتصادی و اجتماعی دانشگاه تهران، بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت پژوهشی، چهارمین نشست خوشه‌های اقتصادی و اجتماعی، با موضوع بررسی بحران ناشی از شیوع کرونا و دوران پسا کرونا، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران و همچنین استادان و صاحب‌نظران دانشگاه، برگزار شد.
در این نشست، خوشه مشورتی اقتصاد کلان، درباره آثار و تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا و راهکارهای مدیریت آنها، بررسی و تحقیق‌های انجام شده را ارائه کرد. در بررسی‌های این خوشه عنوان شده که شیوع ویروس کرونا بر هر چهار نهاد کلیدی اقتصاد ملی یعنی؛ خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و بخش خارجی تأثیر جدی داشته و هر یک از این نهادها در سطوح مختلف، تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
پیشنهادهای سیاستی این خوشه، بر به‌کارگیری سیاست‌های پولی و مالی انبساطی با اولویت حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها متمرکز بوده و در این خصوص با لحاظ ویژگی‌های اقتصاد ملی، راهکارهای عملیاتی در هر یک از حوزه‌ها، ارائه شده است.
در ادامه نشست، کارگروه سرمایه اجتماعی، نیز مسائلی نظیر تأثیر بحران کرونا بر کارگران غیر رسمی، گروه‌های اجتماعی خاص چون پناهندگان، موضوع اجتماع روستایی و عشایری و بررسی یافته‌های نظرسنجی اخیر درباره کرونا را مطرح کرد.
همچنین تعیین روزی برای اعلام همبستگی ملی همراه با ادای احترام به کادر درمانی کشور، همدردی با خانواده‌های سوگوار در بحران کرونا و لزوم تدوین سیاست‌های حمایتی دقیق برای پوشش گروه‌های کم‌درآمد و محروم از جمله پیشنهادهای تبیین شده از سوی این کارگروه بود.


( ۲ )

نظر شما :