اخبار آموزشی

برگزاری اولین دوره آموزشی حرفه‌ای و تخصصی مراکز مشاوره دانشگاه‌های کشور

برگزاری اولین دوره آموزشی حرفه‌ای و تخصصی مراکز مشاوره دانشگاه‌های کشور

اولین دوره آموزش حرفه‌ای و تخصصی ویژه کارشناسان رشته‌های روان‌شناسی مشاوره و مددکاری مراکز مشاوره دانشگاه‌های کشور با همکاری مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

برگزاری دومین نشست مراکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور در دانشگاه تهران

برگزاری دومین نشست مراکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور در دانشگاه تهران

دومین نشست رؤسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ در مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.