مهلت دفاع پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیم‌سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعلام شد

تعداد بازدید:۳۵۴۰
مهلت دفاع پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیم‌سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، معاونت آموزشی دانشگاه تهران اعلام کرد: مهلت دفاع از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری دانشجویان در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، تاریخ پایان نیمسال مذکور یعنی ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ خواهد بود.

بنا بر اعلام معاونت آموزشی دانشگاه تهران، با توجه به شروع نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ و نظر به موافقت کمیسیون‌های بررسی موارد خاص دانشگاه تهران و استان تهران، برگزاری جلسات دفاع از رساله / پایان‌نامه دانشجویان از تاریخ ۱۶ بهمن تا ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ منوط به ایجاد سرترم نیمسال دوم و پرداخت شهریه به صورت روزشمار خواهد بود.

دانشجویان مشمول خدمت نظام وظیفه (که اعتبار معافیت تحصیلی ایشان تا تاریخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۴۰۰‬ می‌باشد) موظف هستند تا ۱۵/ ۱۱/ ۱۴۰۰‬ از رساله / ‬ پایان نامه دفاع نموده و نمی‌توانند از امتیاز فوق استفاده نمایند.

کلید واژه ها: معاونت آموزشی دفاع از پایان نامه تحصیلات تکمیلی


( ۱۷ )

نظر شما :