حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی - آرشیو

ثبت بیش از ۴۸۰ زمین‌لرزه در آبان‌ماه ۱۴۰۱ توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک

ثبت بیش از ۴۸۰ زمین‌لرزه در آبان‌ماه ۱۴۰۱ توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک

بر اساس آمار شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران در آبان ماه ۱۴۰۱، بیش از ۴۸۰ بار لرزید.