ثبت بیش از ۴۸۰ زمین‌لرزه در آبان‌ماه ۱۴۰۱ توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک

تعداد بازدید:۲۳۳
بر اساس آمار شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران در آبان ماه ۱۴۰۱، بیش از ۴۸۰ بار لرزید.

بنا بر گزارش مؤسسه ژئوفیزیک، شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در آبان‌ماه ۱۴۰۱ تعداد ۴۸۴ زمین‌لرزه را ثبت کردند. این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند. در آبان‌ماه ۱۴۰۱ تعداد ۹ زمین‌لرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آن‌ها در روز پنجشنبه ۲۶ آبان ساعت ۱۷:۲۹ در کنگ هرمزگان با بزرگی ۵ در مقیاس امواج زمین رخ داده‌است.
از لحاظ آماری ۴۲۶ زمین‌لرزه با بزرگی کوچک‌تر ۳، تعداد ۴۹ زمین‌لرزه با بزرگی بین ۳و۴، تعداد ۸ زمین‌لرزه با بزرگی بین ۴ و ۵ و تعداد ۱ زمین‌لرزه با بزرگی بین ۵ و۶ بوده‌است. استان خراسان‌رضوی با ۸۱ زمین‌لرزه ثبت شده دستگاهی بالاترین آمار زمین‌لرزه ثبت شده در آبان‌ماه ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده‌است و پس از آن استان‌های خراسان‌جنوبی و کرمان به ترتیب با ۵۱ و ۵۰ زمین‌لرزه قرار دارند. مرکز لرزه‌نگاری کشوری در آبان‌ماه امسال ۱۰ زمین‌لرزه در استان تهران ثبت کرده‌است که بزرگترین آنها با بزرگی ۲.۶ در مقیاس امواج درونی زمین در پردیس بوده‌است.

نقشه رومرکز زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در آبان‌ماه ۱۴۰۱

 

شکل ۱. آمار زمین‌لرزه‌های کشور در آبان‌ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و میانگین ماهانه ۱۰ سال اخیر

 

شکل ۲. روند لرزه‌خیزی کشور در یک‌سال منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱

کلید واژه ها: زمین‌لرزه مؤسسه ژئوفیزیک


نظر شما :