حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی - آرشیو

بررسی زیرساخت‌های پایه و خدمات برای تاب‌آوری همه‌شمول جوامع در مقابل سوانح

بررسی زیرساخت‌های پایه و خدمات برای تاب‌آوری همه‌شمول جوامع در مقابل سوانح

نشست مشترک استادان دانشگاه کلن و بن آلمان و صاحب‌نظران و متخصصان زلزله‌شناسی، مهندسی زلزله و مدیریت بحران ایران برگزار شد.