حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی - آرشیو

جمع‌آوری کمک‌های دانشگاهیان برای مناطق سیل‌زده در دانشگاه تهران

جمع‌آوری کمک‌های دانشگاهیان برای مناطق سیل‌زده در دانشگاه تهران

کمک‌های دانشگاهیان برای ارسال به مناطق سیل‌زده توسط شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران جمع‌آوری می‌شود.