حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی - آرشیو

ثبت بیش از ۶۰۰ زمین‌لرزه در مهرماه ۱۴۰۱ توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک

ثبت بیش از ۶۰۰ زمین‌لرزه در مهرماه ۱۴۰۱ توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک

بر اساس آمار شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران در مهر ماه ۱۴۰۱، بیش از ۶۰۰ بار لرزید.