حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی - آرشیو

صرف کمک‌های مردمی در پروژه «دهکده امید» شفاف است / این پروژه به دانشگاه تهران واگذار خواهد شد

صرف کمک‌های مردمی در پروژه «دهکده امید» شفاف است / این پروژه به دانشگاه تهران واگذار خواهد شد

دکتر صادق زیباکلام، نحوه مصرف کمک‌های مردمی در پروژه «دهکده امید» را شفاف برشمرد و از واگذاری این پروژه به دانشگاه تهران خبر داد.