حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی - آرشیو

ثبت نزدیک به ۵۰۰ زمین‌لرزه در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک

ثبت نزدیک به ۵۰۰ زمین‌لرزه در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک

بر اساس آمار شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران در فروردین ماه ۱۴۰۱، نزدیک به ۵۰۰ بار لرزید.