حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی - آرشیو

ثبت ۷۷۰ زمین‌لرزه در شهریور ۱۴۰۰ توسط مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک

ثبت ۷۷۰ زمین‌لرزه در شهریور ۱۴۰۰ توسط مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک

روابط عمومی دانشگاه تهران: شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در شهریور ۱۴۰۰ تعداد ۷۷۰ زمین‌لرزه را ثبت کردند.