حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی - آرشیو

بخش نخست گزارش ملی سیلاب به رئیس جمهور ارائه شد / گزارش نهایی تا دو ماه دیگر

بخش نخست گزارش ملی سیلاب به رئیس جمهور ارائه شد / گزارش نهایی تا دو ماه دیگر

رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها، از ارائه بخش نخست گزارش ملی سیلاب به رئیس جمهور و هم‌چنین ارائه گزاش نهایی تا دو ماه دیگر خبر داد.

کشور نیازمند یافتن راه‌های نوآورانه برای مدیریت رخداد سیل است

کشور نیازمند یافتن راه‌های نوآورانه برای مدیریت رخداد سیل است

رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها، در نشستی تخصصی یافتن راه‌های نوآورانه برای مدیریت رخداد سیل را از نیازهای کشور برشمرد.