چهار نشریه دانشجویی دانشگاه تهران، امتیاز نشریه حرفه‌ای را کسب کردند

۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲:۲۷ کد : ۱۱۱۸۶ اخبار اخبار دانشجویی
تعداد بازدید:۱۰۰۵
نشریه‌های دانشجویی دریچه معماری، دامستیک، گیاه‌پزشک و صنعت سبز نوین، امتیاز نشریه حرفه‌ای را از معاونت پژوهشی دانشگاه تهران کسب کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی، نشریه‌های دانشجویی دریچه معماری از پردیس هنر‌های زیبا، دامستیک، گیاه‌پزشک و صنعت سبز نوین از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی توانستند امتیاز نشریه حرفه‌ای را از معاونت پژوهشی دانشگاه تهران کسب کنند. بر این اساس، این نشریات، یک نشریه علمی-ترویجی یک امتیازی محسوب می‌شود.
با هدف رشد و ارتقای نشریات دانشجویی دانشگاه؛ طرح «اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به نشریات برتر دانشجویی دانشگاه تهران» با همکاری معاونت پژوهشی اجرا می‌شود. این طرح شامل تمامی نشریات دانشجویی با زمینه‌ها و فرمت‌های مختلف می‌شود و نشریات دانشجوی‌ای که به لحاظ فرمی، محتوایی و اصول فنی، واجد شاخص‌های نشریه حرفه‌ای باشند؛ می‌توانند حائز این امتیاز شوند. گفتنی است فعالیت در نشریات حرفه‌ای افزون بر امتیاز فرهنگی از امتیاز علمی نیز برای دانشجویان برخوردار است. مدیران مسئول نشریات واجد شرایط می‌توانند با تکمیل فرم‌های مربوط مندرج در سامانه stdpub.ut.ac.ir و ارسال درخواست خود به دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران، در صورت احراز شرایط از این امتیاز بهره‌مند شوند.
برای آشنایی بیشتر، سامانه ۴ نشریه دانشجویی که امتیاز نشربه حرفه‌ای را از معاونت پژوهشی دانشگاه تهران کسب کرده‌اند، در زیر آورده شده است:
سامانه نشریه دریچه معماری: darichesj.ut.ac.ir
سامانه نشریه نشریه گیاه‌پزشک: giahpezeshksj.ut.ac.ir
سامانه نشریه نشریه دامستیک: domesticsj.ut.ac.ir
سامانه نشریه نشریه صنعت سبز نوین: sanatsabzsj.ut.ac.ir

کلید واژه ها: نشریه حرفه‌ای اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای اداره کل فرهنگی و اجتماعی نشریات دانشجویی


( ۸ )

نظر شما :