مطالب مرتبط با کلید واژه

انتصاب


دکتر محمود کمره‌ای به‌عنوان معاون آموزشی دانشگاه تهران منصوب شد
با حکم رئیس دانشگاه تهران؛

دکتر محمود کمره‌ای به‌عنوان معاون آموزشی دانشگاه تهران منصوب شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: با حکم دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، ‌ دکتر محمود کمره‌ای، ‌ استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده‌های فنی به‌عنوان معاون آموزشی دانشگاه منصوب شد.

ادامه مطلب
استاد دانشگاه تهران به عضویت شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی منصوب شد
با مصوبه هیأت وزیران؛

استاد دانشگاه تهران به عضویت شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی منصوب شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: با مصوبه هیأت وزیران، دکتر رسول جعفریان، استاد دانشگاه تهران به عضویت در شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

ادامه مطلب
دانشیار دانشگاه تهران به‌عنوان عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب شد
با حکم رئیس جمهور؛

دانشیار دانشگاه تهران به‌عنوان عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: دکتر فضل‌اله باقرزاده، دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران با حکمی از سوی رئیس جمهور به‌عنوان عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب شد.

ادامه مطلب