مطالب مرتبط با کلید واژه

اداره کل امور خوابگاه‌‌ها


تسهیلات اسکان برای دانشجویان روزانه غیربومی سنواتی اعلام شد
از سوی اداره کل امور خوابگاه‌ها؛

تسهیلات اسکان برای دانشجویان روزانه غیربومی سنواتی اعلام شد

تسهیلات اسکان برای دانشجویان روزانه غیربومی شاغل به تحصیل سنواتی دانشگاه تهران در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ که فقط مربوط به خوابگاه‌های شهر تهران می‌شود، از سوی اداره کل امور خوابگاههای دانشگاه اعلام شد.

ادامه مطلب