مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت فرهنگی و اجتماعی


شهید سلیمانی مردی از جنس سلوک و حکمرانی عارفانه است | زندگی شهید سلیمانی "مشی حرفه‌ای" را به ما آموخت
دکتر خنیفر استاد دانشگاه تهران:

شهید سلیمانی مردی از جنس سلوک و حکمرانی عارفانه است | زندگی شهید سلیمانی "مشی حرفه‌ای" را به ما آموخت

دکتر خنیفر استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه شهید سلیمانی مردی از جنس سلوک و حکمرانی عارفانه است، گفت: زندگی شهید سلیمانی به ما آموخت که برای مؤثر بودن و خدایی شدن می‌توان از تمام جنجال‌های سیاسی و بازار مکاره احزاب ارتفاع گرفت.

ادامه مطلب