مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت دانشجویی


مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه تهران رتبه برتر کشور را کسب کرد | اعطای نشان «حامی» به مدیر مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تهران

مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه تهران رتبه برتر کشور را کسب کرد | اعطای نشان «حامی» به مدیر مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تهران

نشان «حامی» سال ۱۴۰۱ دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دکتر زهره عزیزی مدیر مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تهران اعطا شد.

ادامه مطلب