بررسی کاربرد کوانتوم بیولوژی در درمان سرطان توسط محققان دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۲۱۸۰
پژوهشگران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران در پژوهشی، نتایج استفاده از اثر میدان مغناطیسی در درمان سرطان را بررسی کردند.
بررسی کاربرد کوانتوم بیولوژی در درمان سرطان توسط محققان دانشگاه تهران

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه تهران، پژوهشگران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران در صدد کشف اثر میدان مغناطیسی با اندازه‌گیری نرخ تولید سوپراکسید برآمدند که بعد از انجام شبیه‌سازی‌های دینامیک مولکولی و شیمی کوانتومی، این گروه با مشاهدۀ تغییر نرخ تولید سوپراکسید، اثر میدان مغناطیسی بر میزان تولید سوپراکسید در بدن موجودات زنده را گزارش کردند.
دکتر پیمان شریعت پناهی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران درباره ضرورت انجام این تحقیق گفت: با توجه به اینکه استفاده از میدان مغناطیسی در بسیاری از مطالعات اخیر برای درمان سرطان پیشنهاد شده است، این پژوهش به مطالعه بنیادین مکانیزم این نوع تأثیرات می‌پردازد. همچنین این مطالعه گامی در جهت پیشبرد دانش نوین کوانتوم بیولوژی به عنوان یکی از پرامیدترین دانش‌های پیش روی زیست‌شناسی است.
وی با بیان اینکه «یافته‌های محققان دانشگاه تهران نشان می‌دهد که در حضور میدان مغناطیسی، میزان تولید سوپراکسید در زنجیره انتقال الکترون تغییر می‌کند»، افزود: آورده‌های این تحقیق می‌تواند گامی در جهت استفاده از میدان‌های مغناطیسی برای درمان سرطان باشد.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، تحقیق بر روی پروتئین کمپلکس ۳ میتوکندری را ویژگی بارز این تحقیق عنوان کرد و گفت: تحقیقات قبلی در زمینه کوانتوم بیولوژی بر روی پروتئین کریپتوکروم انجام شده است. در حالی که تحقیق حاضر بر روی پروتئین کمپلکس ۳ میتوکندری که در تمامی سلول‌های جانوری موجود است، انجام شده است.
دکتر شریعت‌پناهی افزود: تحقیقات در این زمینه بسیار نوپا است ولی بررسی تأثیرات کوانتومی میدان مغناطیسی بر مواد زیستی در مورد پروتئین‌هایی مانند کرپتوکروم سابقه حدود ۲۰ ساله دارد.
یافته‌های این پژوهش حاصل تحقیقات و بررسی‌های انجام شده در پایان‌نامه کارشناسی ارشد زهرا جیم‌آبادی مقدم، دانشجوی بیوفیزیک، با عنوان «بررسی نرخ تولید سوپراکسید در دو حالت سینگلت و ترپلت با شبیه‌سازی کمپلکس ۳ زنجیرۀ انتقال الکترون به منظور بررسی اثر میدان مغناطیسی» است که با راهنمایی دکتر سید پیمان شریعت‌پناهی و دکتر بهرام گلیایی در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انجام شده است.
دکتر پیمان شریعت پناهی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته، تحقیقات زیادی، اثر میدان‌های مغناطیسی با شدت ضعیف بر روی سیستم‌های زنده را نشان می‌دهد. مکانیسم تأثیرگذاری این میدان‌ها به علت شدت بسیار کم آنها بسیار چالش‌برانگیز بوده است. یکی از مکانیسم‌های پیشنهاد شده برای توجیه این اثر، مکانیسمی است که منجر به تولید گونه‌های فعال اکسیژن می‌شود.
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران ابراز امیدواری کرد، یافتۀ پژوهشگران دانشگاه تهران در زمینه کاربرد کوانتوم بیولوژی در درمان سرطان منجر به آزمایشات بالینی اثر میدان مغناطیسی در درمان سرطان شود.

کلید واژه ها: سرطان مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک دستاورد دانشگاه تهران


( ۱ )

نظر شما :