اخبار دانشگاه سبز - آرشیو

ظروف پلاستیکی یک‌بار مصرف از دانشگاه تهران حذف می‌شود

ظروف پلاستیکی یک‌بار مصرف از دانشگاه تهران حذف می‌شود

دفتر مدیریت سبز دانشگاه تهران، در جهت اهداف و فعالیت‌های مرتبط با حفظ محیط‌زیست، حذف تدریجی ظروف پلاستیکی یک‌بار مصرف را در دستور کار قرار داده است.