اخبار دانشگاه سبز - آرشیو

برگزاری نشست خبری کنفرانس بین‌المللی جامعه و محیط زیست و آغاز به کار مدرسه تابستانی دانشگاه تهران

برگزاری نشست خبری کنفرانس بین‌المللی جامعه و محیط زیست و آغاز به کار مدرسه تابستانی دانشگاه تهران

نشست خبری کنفرانس بین‌المللی جامعه و محیط زیست و آغاز به کار مدرسه تابستانی دانشگاه تهران با حضور معاون فرهنگی دانشگاه برگزار شد.