مطالب مرتبط با کلید واژه

مؤسسه حقوق تطبیقی


نشست «قانون‌گذاری جدید در حقوق اموال: در جستجوی اصول حقوقی و ثبات در حوزه حقوق اموال بلژیک»
مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران برگزار کرد؛

نشست «قانون‌گذاری جدید در حقوق اموال: در جستجوی اصول حقوقی و ثبات در حوزه حقوق اموال بلژیک»

روابط عمومی دانشگاه تهران: مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران با هدف توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی، نشست «قانون‌گذاری جدید در حقوق اموال: در جستجوی اصول حقوقی و ثبات در حوزه حقوق اموال بلژیک» را برگزار کرد.

ادامه مطلب
اطلاعیه برگزاری سخنرانی با عنوان «قانون‌گذاری جدید در حقوق اموال»

اطلاعیه برگزاری سخنرانی با عنوان «قانون‌گذاری جدید در حقوق اموال»

روابط عمومی دانشگاه تهران: دپارتمان حقوق اموال و ثبت مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، سوم آبان‌ماه سخنرانی با عنوان «قانون‌گذاری جدید در حقوق اموال: در جستجوی اصول حقوقی و ثبات در حوزه حقوق اموال بلژیک» برگزار می‌کند.

ادامه مطلب
نشست «قانون مدنی جدید چین (ظرفیت‌ها و مخاطرات یک قانون مدنی نوین)» برگزار شد
با هدف توسعه فعالیت‌های بین‌المللی؛

نشست «قانون مدنی جدید چین (ظرفیت‌ها و مخاطرات یک قانون مدنی نوین)» برگزار شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: با هدف توسعه فعالیت‌های بین‌المللی، نشست «قانون مدنی جدید چین (ظرفیت‌ها و مخاطرات یک قانون مدنی نوین)» توسط مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب
تفاهم‌نامه همکاری با دانشکده حقوق دانشگاه پونتی فیسیا کومیاس اسپانیا منعقد شد
با هدف گسترش روابط بین‌المللی؛ ‌

تفاهم‌نامه همکاری با دانشکده حقوق دانشگاه پونتی فیسیا کومیاس اسپانیا منعقد شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: با هدف گسترش روابط بین‌المللی، تفاهم‌نامه همکاری بین مؤسسه حقوق تطبیقی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دانشکده حقوق دانشگاه پونتی فیسیا کومیاس اسپانیا منعقد شد.

ادامه مطلب
نشست «انتقال قوانین در حقوق تطبیقی» برگزار شد
با هدف گسترش فعالیت‌های بین‌المللی؛

نشست «انتقال قوانین در حقوق تطبیقی» برگزار شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: با هدف اجرای سیاست‌های همکاری علمی بین‌المللی آموزش عالی کشور و گسترش فعالیت‌های بین‌المللی مؤسسه حقوق تطبیقی، نشست «انتقال قوانین در حقوق تطبیقی» با حضور پروفسور الینا موستیرا به‌صورت وبینار برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست «مطالعه تطبیقی حق بر غذا و توزیع عادلانه آن در جهان» برگزار شد
با هدف گسترش فعالیت‌های بین‌المللی؛

نشست «مطالعه تطبیقی حق بر غذا و توزیع عادلانه آن در جهان» برگزار شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: با هدف اجرای سیاست‌های همکاری علمی بین‌المللی آموزش عالی کشور و گسترش فعالیت‌های بین‌المللی مؤسسه حقوق تطبیقی، نشست «مطالعه تطبیقی حق بر غذا و توزیع عادلانه آن در جهان» با حضور پروفسور کریستن استیلت به‌صورت وبینار برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست «فروش کشتی به دستور دادگاه با تأکید بر سند پیش‌نویس آنسیترال» برگزار شد
با هدف اجرای سیاست‌های همکاری علمی بین‌المللی؛

نشست «فروش کشتی به دستور دادگاه با تأکید بر سند پیش‌نویس آنسیترال» برگزار شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: با هدف اجرای سیاست‌های همکاری علمی بین‌المللی آموزش عالی کشور در ایام کرونا و گسترش فعالیت‌های بین‌المللی مؤسسه حقوق تطبیقی، نشست «فروش کشتی به دستور دادگاه با تأکید بر سند پیش‌نویس آنسیترال» با حضور پروفسور خوان پابلو رودریگز دلگادو، به‌صورت وبینار برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار «تحولات اخیر کپی رایت در اتحادیه اروپا- دستورالعمل ۷۹۰/۲۰۱۹» برگزار شد

وبینار «تحولات اخیر کپی رایت در اتحادیه اروپا- دستورالعمل ۷۹۰/۲۰۱۹» برگزار شد

روابط‌عمومی دانشگاه تهران: مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران وبیناری با عنوان «تحولات اخیر کپی رایت در اتحادیه اروپا- دستورالعمل ۷۹۰/۲۰۱۹» با حضور پروفسور الئونورا روزاتی برگزار کرد.

ادامه مطلب
نشست «استفاده از رمزهای یکتا جهت ایجاد دارایی‌های دیجیتال منحصر به فرد» برگزار شد
با هدف اجرای سیاست‌های همکاری علمی بین‌المللی؛

نشست «استفاده از رمزهای یکتا جهت ایجاد دارایی‌های دیجیتال منحصر به فرد» برگزار شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: با هدف اجرای سیاست‌های همکاری علمی بین‌المللی آموزش عالی کشور در ایام کرونا و گسترش فعالیت‌های بین‌المللی مؤسسه حقوق تطبیقی، نشست «استفاده از رمزهای یکتا جهت ایجاد دارایی‌های دیجیتال منحصر به فرد» با حضور پروفسور شف فان ارپ، به‌صورت وبینار برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری سخنرانی با عنوان «استفاده از رمزهای یکتا جهت ایجاد دارایی‌های دیجیتال منحصر بفرد»

برگزاری سخنرانی با عنوان «استفاده از رمزهای یکتا جهت ایجاد دارایی‌های دیجیتال منحصر بفرد»

روابط‌عمومی دانشگاه تهران: دپارتمان حقوق اموال و ثبت مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، ۲۷ اردیبهشت سخنرانی با عنوان «استفاده از رمزهای یکتا جهت ایجاد دارایی‌های دیجیتال منحصر بفرد» برگزار می‌کند.

ادامه مطلب
سلسله نشست‌هایی حقوقی با حضور صاحبنظران بین‌المللی برگزار شد
توسط مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

سلسله نشست‌هایی حقوقی با حضور صاحبنظران بین‌المللی برگزار شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: در راستای توسعه همکاری علمی بین‌المللی دانشگاه تهران در ایام کرونا و گسترش فعالیت‌های بین‌المللی، سلسله نشست‌هایی با حضور استادان حقوقی دانشگاه‌های معتبر دنیا از سوی مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، برگزار شد.

ادامه مطلب