اخبار برگزیده - آرشیو

پژوهش در دانشگاه‌ها باید در جهت حل مسائل و مشکلات کشور تعریف شود

پژوهش در دانشگاه‌ها باید در جهت حل مسائل و مشکلات کشور تعریف شود

رئیس دانشگاه تهران، در بیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری تأکید کرد: «پژوهش در دانشگاه‌ها باید در جهت حل مسائل و مشکلات کشور تعریف شود، تا بر این اساس بتوانیم به ترسیم نقشه راه ...

پشتوانه و سرمایه اصلی هر دانشگاه، دانش‌آموختگان آن هستند

پشتوانه و سرمایه اصلی هر دانشگاه، دانش‌آموختگان آن هستند

رئیس دانشگاه تهران، در اولین گردهمایی دانش‌آموختگان ادوار، پشتوانه و سرمایه اصلی هر دانشگاه را دانش‌آموختگان آن توصیف کرد.